Výukové programy

pro mateřské, základní a střední školy

Výukové programy přibližují vybrané historické události formou přizpůsobenou věku a znalostem účastníků. Informace k danému tématu jsou střídány se samostatnou a skupinovou prací a tvořivými aktivitami.  Naším cílem je podpořit v dětech i studentech radost z poznávání historie a rozšířit jejich povědomí o dějinách našeho regionu.

Většina programů probíhá v reprezentačních sálech Arcibiskupského paláce v Olomouci, dva programy jsou spojeny s návštěvou katedrály sv. Václava.

Návaznost výukových programů na učební plány

Svým zaměřením programy doplňují na 1. stupni ZŠ výuku vlastivědy a  prvouky,  na 2. stupni ZŠ a SŠ výuku dějepisu, základů společenských věd a estetiky.

Objednávky programů

Programy lze objednávat telefonicky na čísle 587 405 421, vyřizuje lektorka Mgr. Vendula Prostředníková. U každého programu je uvedena délka jeho trvání a cena za jednoho žáka.

Začátky programů se snažíme přizpůsobit Vašim požadavkům, nejdříve začínají v 8:30.

Nabídka programů

Co je za dveřmi?

(starší MŠ, 1. – 2. třída ZŠ)
délka programu: 60 minut, cena: 30 Kč

Kdo bydlel v tomto domě a jak se zde žilo? Najdete všechna roční období na stropě a poznáte, jaké kdo nosil oblečení?

Děti se zapojením více smyslů řeší úkoly, které jim pomáhají vnímat prostor kolem sebe a poodhalují někdejší způsob života v arcibiskupské rezidenci.

Program je určený pro předškoláky a nejmladší školáky.

Dům plný příběhů  

(3.-5. třída ZŠ)
délka programu: 60 minut, cena: 30 Kč

Vydejte se po stopách skutečných příběhů –  uvedení císaře na trůn, návštěv papeže a prezidentů nebo Marie Terezie.

Děti objeví vybrané historické události Arcibiskupského paláce např. formou her, řešení problémových úkolů a vzájemnou spoluprací.

Příběh sv. Václava

(4. – 7. třída ZŠ) novinka
délka programu: 90 minut, cena: 30 Kč

Kdo byl sv. Václav? Seznamte s osobností a životem tohoto českého světce a knížete.

Během programu žáci aktivně projdou životem sv. Václava a naučí se rozeznávat jeho atributy. Své znalosti si upevní návštěvou nedaleké katedrály. Program využívá prvky dramatické výchovy, diskuzi nebo práci ve skupinách.První část programu probíhá v Arcibiskupském paláci mimo běžně přístupnou prohlídkovou trasu, druhá část v katedrále sv. Václava.

Život a poselství sv. Cyrila a Metoděje  

(4. -7.  třída ZŠ)
délka programu: 90 minut, cena: 30 Kč

Program shrnuje hlavní přínos svatých Cyrila a Metoděje pro naši kulturu. Děti čeká např. řešení problémových úkolů, praktické seznámí s hlaholicí a cyrilicí, vyplnění pracovního listu a závěrečná prohlídka reprezentačních sálů paláce.

Arcibiskupský palác v kostce

(6. – 9. třída ZŠ, SŠ)
délka programu: 60 minut, cena: 30 Kč

Kdy byla Olomouc centrem habsburské monarchie? Proč se rozhodující bitva proti Napoleonovi neodehrála u Olomouce, jak bylo předem dohodnuto, ale u Slavkova? Kterou skladbu věnoval Beethoven olomouckému arcibiskupovi?

Objevte klíčové historické události dějin Olomouce a regionu, které se zde odehrály.

Arcibiskupský palác a katedrála sv. Václava

(8. – 9. třída ZŠ, SŠ)
délka programu 120 minut, cena 40 Kč

Interaktivní prohlídka Arcibiskupského paláce spojená s návštěvou katedrály sv. Václava.

Obě památky jsou od sebe vzdáleny cca 5 minut pěší chůze.

František Josef I. v Olomouci

(4. -9. třídu ZŠ)
délka programu: 90 minut, cena: 30 Kč

Proč se jeden z nejdéle vládnoucích panovníků světa ujal vlády právě v Arcibiskupském paláci v  Olomouci? Za jakých okolností byl uveden na trůn?

Program představuje revoluční události roku 1848 a osobnost rakouského císaře Františka Josefa I. Jeho nástup na trůn v arcibiskupské rezidenci společně zinscenujeme.

Děti Marie Terezie

(4. – 9. třída ZŠ)
délka programu: 90 minut, cena 30 Kč

Proč navštívila Marie Terezie Olomouc? Kolik měla dětí a jaké byly jejich životní osudy?

Interaktivní program s množstvím doprovodných aktivit nás přenese zpět do časů Marie Terezie. Dobovou atmosféru dokreslují např. portréty císařského páru a jejich dětí, komnata, ve které byl císařský pár ubytován, nebo předměty představující umění rokoka a život lidí v tomto období.

Zlatá klec

(8 – 9. třída ZŠ, SŠ)
délka programu 60 minut, cena 30 Kč       

Arcibiskup Josef Karel Matocha byl 11 let vězněm komunistického režimu přímo v Arcibiskupském paláci, v boji proti bezpráví obětoval vlastní svobodu i zdraví.

Kromě výkladu je součástí programu videoprojekce, diskuze a prohlídka historických sálů včetně nahlédnutí do místa internace arcibiskupa Matochy.

Knihtisk

Knihtisk (4.-9. třída ZŠ, SŠ) novinka
délka programu: 90 minut, cena: 50 Kč 

…teoretické vysvětlení a praktická ukázka

 Program představí podobu knihy v pozdním středověku a její význam pro člověka. Žáci si vyzkouší, jak těžké bylo namalovat iniciálu, psát husím brkem nebo vytvořit tisk pomocí tiskařského lisu z dob Johanna Gutenberga v kontrastu s dnešními rozvinutými technologiemi.

K dispozici bude vybavení tiskařské a písařské dílny, prezentace prvotisků a pracovní listy pro žáky ZŠ.

Program probíhá mimo běžně přístupnou prohlídkovou trasu ve dnech 9.9. a 10.9. a v květnu (přesný květnový termín bude upřesněn po 1.2.)