Skip to main content

Výukové programy

pro mateřské, základní a střední školy

Ve školním roce 2022/2023 opět otevíráme nabídku výukových programů zaměřených na vybrané svátky a tradice, ale i historické události a osobnosti spojené s Arcibiskupským palácem.

V druhém pololetí školního roku 2022/2023 jsme si pro mateřské, základní střední školy připravili šest stálých a tři sezónní edukační programy. Stálé programy je možné objednat celoročně podle Vašich preferencí. Zaměřují se převážně na zajímavé historické osobnosti a události, které významně ovlivnily chod našich dějin.

Po delší pauze se vrací program pro mateřské školy, kde se děti hravou formou dozvědí, Co je za dveřmi, co je to Arcibiskupský palác, nebo kdo tady žil a jaké nosil oblečení. Za pomocí svých smyslů si zopakují barvy, materiály, nebo třeba roční období.

 

 

Ve druhém pololetí školního roku 2022/2023 se také vrací dva oblíbené programy pro 4.-9. třídu ZŠ o dvou významných osobnostech spojených s Arcibiskupským palácem. První z nich přiblíží nástup Františka Josefa I. na trůn přímo v Arcibiskupském paláci. Druhý představí Marii Terezii, její rodinu, ale také oblíbené rokoko.

 

 

V sezónním programu Velikonoce den po dni se děti dozví, proč a jak se Velikonoce slaví. Osobnost arcibiskupa Josefa Karla Matochy a jeho jedenáctileté věznění komunistickým režimem představí obnovený program Zlatá klec. Letošní novinkou je program Jak k nám přišla Bible, během něhož se žáci seznámí také se sv. Cyrilem a Metodějem.

Nabídku výukových programů budeme aktualizovat na každé pololetí.

 

 

Zaujala Vás naše nabídka? Podívejte se, jak a kde programy objednat. Kompletní nabídka programů je ke stažení ZDE, nebo níže na stránce. Těšíme se na Vaši návštěvu!

 

Návaznost výukových programů na učební plány

Svým zaměřením programy doplňují na 1. stupni ZŠ výuku vlastivědy a  prvouky,  na 2. stupni ZŠ a SŠ výuku dějepisu, základů společenských věd a estetiky.

Objednávky programů

Objednávky programů vyřizuje Mgr. Vendula Prostředníková buď telefonicky na čísle 587 405 421 | 737 148 078, nebo e-mailem na adrese prostrednikova.vendula@ado.cz.

Začátky programů se snažíme přizpůsobit vašim požadavkům, nejdříve však  začínají v 8.00 h.

Aktuální nabídka programů

Dům plný příběhů

3.–5. třída ZŠ

délka programu: 60 minut, cena: 50 Kč

Vydejte se po stopách skutečných příběhů – uvedení císaře na trůn, návštěv Marie Terezie, papeže nebo prezidentů.

Děti objeví vybrané historické události Arcibiskupského paláce formou her, řešení zajímavých úkolů a vzájemnou spoluprací.

Arcibiskupský palác v kostce

6.–9. třída ZŠ, SŠ

délka programu: 60 minut, cena: 50 Kč

Kdy byla Olomouc centrem habsburské monarchie? Proč se rozhodující bitva proti Napoleonovi neodehrála u Olomouce, ale u Slavkova? Kterou skladbu věnoval Beethoven olomouckému arcibiskupovi?

Studenti se aktivně seznámí s klíčovými historickými  událostmi z dějin Olomouce i celé naší země, které souvisí s Arcibiskupským palácem.

Arcibiskupský palác a katedrála sv. Václava

8.–9. třída ZŠ, SŠ

délka programu: 120 minut, cena: 50 Kč

Interaktivní prohlídka Arcibiskupského paláce spojená s návštěvou katedrály sv. Václava. Během prohlídky studenti aktivně poznávají, jak a proč se chrám měnil v průběhu staletí a proč je důležité chránit památky.

Obě památky jsou od sebe vzdáleny asi 5 minut chůze.

Příběh sv. Václava

23. 9. – 30. 9. 2022

3.–6. třída ZŠ

délka programu: 60 minut, cena: 50 Kč

Kdo byl sv. Václav? Seznamte se s osobností a životem tohoto českého světce a knížete.

Během programu žáci aktivně projdou životem sv. Václava a poznají ho jako světce a státníka. Program využívá powerpointovou prezentaci, diskuzi a práci ve skupinách.

Program probíhá mimo reprezentační sály Arcibiskupského paláce.

Lidová tradice Dušiček a Halloweenu – NOVINKA

19. 10. – 25. 10. 2022

3.–6. třída ZŠ

délka programu: 60 minut, cena: 50 Kč

Jaký je rozdíl mezi Dušičkami a Halloweenem? Jak tyto svátky vznikly a jak se slaví v různých koutech světa? Na závěr si děti vyrobí svíčku z včelího vosku.

Program probíhá mimo reprezentační sály Arcibiskupského paláce.

Advent a Vánoce v Arcibiskupském paláci

28. 11. – 9. 12. 2022

1.–5. třída ZŠ

délka programu: 60 minut, cena: 50 Kč

Víte co je to advent a proč slavíme Vánoce?

Děti se hravou formou seznámí s tradicí slavení Vánoc.

Na konci programu čeká na děti prohlídka slavnostně vyzdobených sálů Arcibiskupského paláce.