Pronájmy prostor paláce

K pronájmu nabízíme reprezentační prostory, kterými křáčely dějiny (pobyt Marie Terezie, nastoupení na trůn Františka Josefa I., porada rakouského císaře a ruského cara před bitvou u Slavkova anebo návštěva papeže sv. Jana Pavla II.). Sály lze krátkodobě využít k pořádání společenských a kulturních akcí (recepce, konference, školení, promoce, koncerty atd.), které neodporují dobrým mravům a nejsou v rozporu s etikou. Svatební obřady se zde nekonají. Prostory mají bezbariérový přístup s výtahem. Maximální kapacita je 200 osob.

Pronajmout lze také standartní technické vybavení (dataprojektor, plátno, základní ozvučení). Standardem je přístup na internet.

Objednat je možné také večerní prohlídky, které jsou vítaným zpestřením programu konaných akcí.

Pronájem sálů podléhá schválení generálního vikáře.

Pořadatel je povinen se řídit provozním řádem sálů a dodržovat pokyny vlastníka budovy.

Před sjednáním pronájmu je nutná osobní prohlídka prostor pořadateli akce.

K pronájmu nabízíme:

Slavnostní dvorana

do 200 osob, vhodné pro přednášky, koncert, slavnostní akce s kulturním programem

Knihovna

do 40 osob, vhodné jako součást prostor pro raut

Trůnní sál

vhodné pro raut

Andělský sál

do 30 osob

Nejčastější model využití sálů: Slavnostní dvorana (koncert, předání osvědčení, cen, proslovy, konference) + Knihovna a Trůnní sál (raut)

Pořadatel je povinen se řídit provozním řádem a dodržovat pokyny vlastníka budovy.

Rauty zajišťuje externí firma.

 

Kontaktní osoba ve věcech nájmů:

Ing. Jan Kupka
Centrum pro kulturu

kupka.jan@ado.cz
587 405 403