Skip to main content

Pronájmy prostor paláce

Ke krátkodobému pronájmu nabízíme reprezentační prostory, kterými kráčely dějiny (pobyt Marie Terezie, nastoupení na trůn Františka Josefa I., porada rakouského císaře a ruského cara před bitvou u Slavkova anebo návštěva papeže sv. Jana Pavla II.).

Sály lze krátkodobě využít k pořádání společenských a kulturních akcí (recepce, konference, školení, promoce, koncerty, předání cen atd.), které neodporují dobrým mravům a nejsou v rozporu s etikou církve. Svatební obřady se zde nekonají. Rozmístění mobiliáře pronajímaných prostor lze ve značné míře přizpůsobit charakteru konané akce. Prostory mají bezbariérový přístup s výtahem. Maximální kapacita je 180 osob.

Pronajmout lze také standardní technické vybavení (dataprojektor, plátno, základní ozvučení) či koncertní křídlo Petrof. Standardem je také základní připojení k síti internet.

Objednat je možné také večerní prohlídku reprezentačních sálů, která je vítaným zpestřením programu konaných akcí. Stejně tak můžete po domluvě Vaši akci obohatit o komentovanou degustaci vín z našich Arcibiskupských zámeckých sklepů v Kroměříži.

Pronájem sálů podléhá schválení statutárního orgánu. Před sjednáním pronájmu je nutná osobní prohlídka prostor pořadateli akce. Po vzájemné dohodě je uzavřena nájemní smlouva. Pořadatel je povinen se řídit provozním řádem sálů a dodržovat pokyny vlastníka budovy.

K pronájmu nabízíme:

Slavnostní dvorana

do 180 osob, vhodné pro přednášky, koncert, slavnostní akce s kulturním programem

Knihovna

do 40 osob, vhodné jako součást prostor pro raut nebo komornější setkání

Trůnní sál

vhodné především pro raut, menší koncerty a setkání

Andělský sál

do 30 osob, vhodné pro jednání, setkání či zázemí pro větší akce

Nejčastější model využití reprezentačních sálů: Slavnostní dvorana (koncert, předání osvědčení, cen, proslovy, konference) + Knihovna a Trůnní sál (raut). Podle rozsahu a typu akce lze pronajímané prostory rozšířit o další vhodné místnosti. Pro účastníky akce jsou k dispozici WC v přízemí paláce.

Catering vždy zajišťuje externí firma. Výrazně doporučujeme uskutečnit společné setkání se zástupci cateringové firmy na místě před samotnou akcí, abychom doladili detaily a speciální požadavky na provoz v historických sálech; předejde se tím případným nepříjemnostem a nedorozuměním.

 

Kontaktní osoba ve věcech nájmů:

Mgr. David Mikša
Centrum pro kulturu
miksa.david@ado.cz
Tel.: +420 587 405 403
Mob.: +420 731 595 965