Skip to main content

Wynajem pomieszczeń pałacowych

Oferujemy wynajem pomieszczeń reprezentacyjnych, przez które przewijała się historia (wizyta Marii Teresy, objęcie tronu przez ​​Franciszka Józefa I, spotkanie cesarza Austrii i cara Rosji przed bitwą pod Austerlitz czy wizyta papieża św. Jana Pawła II). Sale można wynająć do organizacji krótkoterminowych imprez okolicznościowych i kulturalnych (przyjęcia, konferencje, szkolenia, wręczenie dyplomów absolwentom, koncerty itp.). Pomieszczenia są dostępne bez barier (winda). Maksymalna ilość osób wynosi 200. Oferujemy również możliwość wypożyczenia standardowego wyposażenia technicznego (projektor, ekran projekcyjny, podstawowe nagłośnienie). W ramach usługi wynajmu zapewniamy dostęp do Internetu.

Istnieje również możliwość zorganizowana zwiedzania wieczornego, będącego uzupełnieniem programu organizowanego wydarzenia.

Wynajem sal wymaga zgody wikariusza generalnego.

Organizator zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z sal oraz stosowania się do wytycznych właściciela obiektu.

Przed zawarciem umowy o wynajem konieczne jest osobiste obejrzenie pomieszczeń przez organizatora wydarzenia.

Sale oferowane do wynajmu:

Sala ceremonialna

maks. 200 osób, odpowiednia na wykłady, koncerty, uroczystości z programem kulturalnym

Biblioteka

maks. 40 osób, odpowiednia jako pomieszczenie dodatkowe do organizacji bankietu

Sala tronowa

odpowiednia na bankiet

Sala anielska

maks. 30 osób

Najczęstszy model wykorzystania sal: Sala ceremonialna (koncert, wręczenie dyplomów, nagród, przemowy, konferencje) + Biblioteka i Sala tronowa (bankiet)

Organizator zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu korzystania z sal oraz stosowania się do wytycznych właściciela obiektu.

Bankiety organizuje firma zewnętrzna.

 

Osoba kontaktowa ds. wynajmów:

Ing. Jan Kupka
Cenrum pro kulturu

kupka.jan@ado.cz
587 405 403