Ceny biletów

normalny 120 Kč
ulgowy 80 Kč
rodzinny

240 Kč

wstęp bezpłatny

0 Kč

szkolny – programy edukacyjne

oferta specjalna

szkolny – standardowe zwiedzanie

30 Kč

Bilet ulgowy:

 • dzieci w wieku 6–15 lat
 • młodzież szkolna i studenci w wieku 15–26 lat z ważną legitymacją
 • seniorzy powyżej 65 roku życia
 • posiadacze karty Senior pas
 • osoby niepełnosprawne (wraz z asystentem)

Bilet rodzinny:

 • 2 osoby dorosłe z dziećmi do 18 roku życia

Wstęp bezpłatny:

 • dzieci do 6 roku życia
 • nauczyciele sprawujący opiekę nad grupą szkolną
 • posiadacze karty Olomouc Region Card (w zwykłych godzinach otwarcia)

Bilet szkolny:

 • dla grup przedszkolnych i szkolnych powyżej 10 osób
 • standardowe zwiedzanie z przewodnikiem

Fotografowanie:

 • dozwolone po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 CZK lub 500 CZK za całą grupę