Skip to main content

Benefiční koncert přinesl výtěžek 14.500,- Kč.

Na zakoupení 9místného mikrobusu pro děti z Církevního dětského domova Emanuel ve Staré Vsi jsme získali díky pořádání benefičního koncertu krásných 14.500,- Kč.

Všem dárcům patří velké poděkování.

Hudebního večera operních arií, duetů a písní A. Dvořáka, G. Verdiho, G. Pucciniho, Ch. Gounoda, P. I. Čajkovského, L. Deliba, J. Offenbacha, W. A. Mozarta a dalších skladatelů se bravurně zhostili účinkující:

Helena Beránková – soprán, Eva Wolfová Zatloukalová – alt, Vladimír Chmelo – baryton.
Klavírní doprovod Lucie Kaucká.

Večerem provázel David Mikša.

Arcibiskupství olomoucké všem děkuje.