Skip to main content

Objektivem biskupa se od září budete moci podívat na přírodu jako na duchovní prostor

Ve čtvrtek 7. září bude zahájena výstava Objektivem biskupa: Postůj, zda pochopíš Boží divy

Přijďte načerpat atmosféru krajinných scenérií a obdivovat přírodní krásy do Arcibiskupského paláce v Olomouci. Autorem vystavených fotografií je biskup Antonín Basler. O fotografování se zajímá od mládí. Rád vyráží do přírody, ať už na každodenní procházky s modlitbou růžence podél řeky Moravy, nebo na delší túry – v létě pěšky, v zimě na lyžích. Na svých cestách zachycuje zejména krajinu a oblohu v různých denních i nočních chvílích, architekturu a městská panoramata.

Výstava představí fotografie biskupa Mons. Antonína Baslera v dialogu s krajinomalbami ze sbírek Arcibiskupství olomouckého. Příroda je představena jako duchovní prostor, v němž se člověk stává poutníkem, který skrze krásy krajiny poznává nejen své nitro, ale i tajemství Boží přítomnosti.

Výstava se zaměřuje na spiritualitu krajiny, kterou člověk vnímá skrze přírodní krásy. Fotografie Mons. Antonína Baslera doprovodí nejen citáty z Bible, ale také několik krajinomaleb ze sbírek Arcibiskupství olomouckého. Dozvíte se, že spojení přírody s krásou nebývalo vždy samozřejmostí. Lidé po dlouhou dobu považovali volnou přírodu za nebezpečnou. Teprve před dvěma stoletími se stala symbolem přirozené krásy a její návštěva duchovním zážitkem. Obrazy, které budou mít návštěvníci možnost zhlédnout, pochází z 19. století. Právě v té době začali lidé hledat útěchu v divoké přírodě, jež jim poskytovala útočiště před každodenními starostmi života ve městech. Majestátní příroda probouzela v člověku pocit vlastní nepatrnosti v nekonečném koloběhu světa stvořeného Bohem.

Výstavu doprovodí autentické zvuky přírody, jako ptačí zpěv nebo šumění listí, díky nimž se návštěvník bude moci plně pohroužit do atmosféry fotografií a biblických úryvků, vybraných biskupem Baslerem, v duchu verše ze starozákonní knihy Jób: Postůj, zda pochopíš Boží divy.

Zahájení: 7. 9. 2023, 18 hod. (vernisáž)

Ukončení: 29. 10. 2023

Místo: Arcibiskupský palác, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc

Otevírací doba: 10:00–12:00, 13:00–17:00; září: úterý – neděle, státní svátky, pondělí pouze na objednávku, říjen: sobota – neděle, státní svátky. Výstava je přístupná v rámci prohlídkového okruhu nebo samostatně po předchozí domluvě.

Web: www.arcibiskupskypalac.cz

Facebook: arcibiskupskypalac

Kurátor: Mgr. Kateřina Krystyníková, Mgr. Vendula Prostředníková, Mgr. Alena Tobolková, DiS.

Grafický design: Ing. Marie Smolej

Kontakt: Kateřina Krystyníková, Oddělení památkové péče AO, ​587 405 433, krystynikova.katerina@ado.cz, Vendula Prostředníková, Turistické centrum AO, 587 405 421, 737 148 078, prostrednikova.vendula@ado.cz; Alena Tobolková, Oddělení památkové péče AO, ​587 405 433, ​730 117 650, ​tobolkova.alena@ado.cz