Skip to main content

Výroční turistické známky připomenou Františka Josefa I.

Výroční známka s motivem abdikace Ferdinanda V. (I.) vznikla podle známého obrazu, který dříve visel na olomoucké radnici a dnes se nachází v majetku Statutárního města Opava. Známka byla vydána v limitované edici. K zakoupení je již nyní exkluzivně na pokladně Arcibiskupského paláce v běžných otevíracích hodinách za 40 Kč.

Letos v prosinci prosinci uplyne 175 let od chvíle, kdy v Trůnním sále Arcibiskupského paláce usedl na trůn osmnáctiletý František Josef I., aby se později stal jedním z nejdéle vládnoucích panovníků na světě. Vládl úctyhodných 68 let a jako hlavu monarchie jej poznalo několik generací.

Když nastupoval do úřadu po svém strýci Ferdinandovi, psal se rok 1848. V tomto bouřlivém roce otřásaly celou Evropou národní revoluce, které se nevyhnuly ani Habsburské monarchii. Na trůně seděl sice vzdělaný, ale slabý, geneticky zatížený panovník, který vládl pouze formálně. Monarchii v podstatě od začátku řídil pevnou konzervativní rukou kancléř Metternich. Po srážkách lidu s armádou byl nenáviděný kancléř odvolán, byla zrušena cenzura a přislíbeno přijetí ústavy. Revoluci se však i přes ústupky císaře nedařilo utišit.

Svou nespokojenost s nedostatečnými změnami se Vídeňané rozhodli hlasitě vyjádřit v říjnu 1848, kdy byl zlynčován ministr války Latour, kterého rozlícený dav oběsil na pouliční lampě na náměstí Am Hof. Právě tato událost se stala poslední kapkou rozhodující o přesunu císařského dvora na bezpečnější místo. Volba padla právě na Olomouc, chráněnou opevněním a stálou vojenskou posádkou, čítající kolem pěti tisíc vojáků. Útočištěm císařské rodiny a jejího doprovodu, jenž měl prý čítat na čtyři tisíce osob, se stal nejen Arcibiskupský palác, ale také kanovnické domy v přilehlých ulicích.

Takové bylo tedy pozadí událostí, které rozhodly o tom, že se tehdejší pevnostní město Olomouc stalo na několik měsíců centrem celé monarchie a že se právě v Arcibiskupském paláci odehrála událost, jež výrazně zasáhla do naší historie.

Poděkování patří Statutárnímu městu Opava za poskytnutí reprodukce obrazu Nástup Františka Josefa I. na trůn v roce 1848. Děkujeme.