Skip to main content

Matochovu pamětní minci si můžete zakoupit přímo v místě jeho internace komunisty

Pamětní mince k výročí jmenování J. K. Matochy arcibiskupem

Josef Karel Matocha (v úřadu 1948-1961) byl jmenován olomouckým arcibiskupem v pohnuté době, jen krátce po nástupu komunistického režimu. Dva roky byl svědkem toho, jak se pozvolna měnil vztah státní moci k církvi, a to až k rozhodnutí zničit toto samostatné společenství s vazbami na svobodnou Evropu, zejména pak na Vatikán. Ke katolické víře se v této době hlásilo přes 70 % obyvatel Československa. Cílem režimu bylo přesvědčit věřící, že církevní představitelé v čele s biskupy jsou nepřátelé lidově demokratického zřízení, vlastizrádci a vatikánští agenti. Několik arcibiskupových spolupracovníků bylo v roce 1950 zatčeno a odsouzeno k mnoha letům vězení. Sám arcibiskup Matocha nikdy nestanul před soudním tribunálem, ani nebyl z ničeho obviněn. Přesto se jej komunisté, jako potenciálně nebezpečnou osobu, rozhodli po Velikonocích roku 1950 nezákonně internovat v Arcibiskupském paláci v Olomouci. K dispozici měl tři nebo čtyři pokoje, kde byl neustále sledován státní bezpečností, která střežila doslova každý jeho krok. Nakonec po jedenáctiletém věznění zemřel na nedostatek lékařské péče.

Právě tuto nelehkou dobu připomíná pamětní mince, jež vznikla u příležitosti 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem.

Na pokladně Arcibiskupského paláce v Olomouci můžete v běžné otevírací době zakoupit stříbrnou minci s nominální hodnotou 200 Kč, kterou vydala Česká národní banka u příležitosti 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy olomouckým arcibiskupem. Autorkou návrhu, realizovaného jabloneckou Českou mincovnou, je Marie Šeborová.

K dispozici je ve dvou kvalitách provedení v běžné kvalitě za 590,- Kč a v kvalitě proof za 690,- Kč.

Na přední straně mince se nachází portrét arcibiskupa Matochy se znakem olomouckého arcibiskupství, na reverzu symboly mučednictví – trnová koruna a kříž s osobním znakem Josefa Karla Matochy.

Až do 11. června bude v Arcibiskupském paláci v Olomouci k vidění výstava Arcibiskup Matocha: Přísně tajné mapující dobu jedenáctileté nezákonné internace arcibiskupa Matochy komunistickým režimem.