11.-12.9.2021 Dny Evropského dědictví v Aribiskupském paláci

By 1. 9. 20218 listopadu, 2021Aktuality

Široké veřejnosti se otevírají brány Arcibiskupkého paláce při příležitosti Dne evropského dědictví ve dnech 11. a 12. září 2021.

Arcibiskupský palác | sobota a neděle 10:00–18:00 | základní okruh – komentované prohlídky reprezentativních sálů s průvodcem, vstup volný, omezená kapacita skupiny, nutná rezervace místa a času prohlídky na webu paláce www.arcibiskupskypalac.cz | galerie – výstava K oslavě a potěše. Umělecké sbírky olomouckých biskupů a arcibiskupů (vstupné: základní 120 Kč snížené 80 Kč (senioři, děti)

Podrobnosti k rezervaci: Kliknout na záložku Pro návštěvníky → Rezervace → Zakoupit vstupenky → Trasa (výběr Palác – Volný vstup).

Těšíme se na Vás.