Prosíme o dodržování higienických opatření

By 17. 6. 20212 července, 2021Aktuality

V souladu s uvolněním vládních opatření jsou všichni návštěvníci povinni mít u sebe čestné prohlášení, že absolvovali v požadované lhůtě antigenní či PCR test s negativním výsledkem, prodělali v posledních 180 dnech onemocnění COVID-19 či mají ukončené očkování proti onemocnění COVID-19. Věříme, že tuto administrativní povinnost přijmete s pochopením a budeme se těšit na prohlídkách Arcibiskupského paláce.